Adres Veldmuizenpad 17 | 2623 CT Delft
Telefoon 06-51005395
Email info@lifesavers.nl

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

De website www.lifesavers.nl wordt beheerd Lifesavers (Dhr. B. Treling en Dhr. M. Sneekes).

Lifesavers
Adres Veldmuizenpad 17, 2623 CT Delft
Telefoon 06-51005395 | 06-51851902
Email info@lifesavers.nl
KvK Nr. 27280510

Lifesavers is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp).

Met welk doel gebruiken wij de persoonsgegevens?

  • Jouw persoonsgegevens worden door Lifesavers slechts gebruikt om jouw bestelling via de webshop te verwerken en te verzenden. Daarnaast worden deze ook voor onze administratie gebruikt. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met jouw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
  • We gebruiken de gegevens om contact met je op te kunnen nemen, onder andere met betrekking tot een bestelling.

Welke gegevens verzamelen wij?

De gegevens die wij binnen krijgen via onze webshop:

  • Voor- en achternaam;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer;
  • Straat en huisnummer;
  • Postcode en woonplaats;
  • KvK-nummer en bedrijfsnaam (indien van toepassing)

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

Jouw gegevens kunnen verstrekt worden aan derden die ten behoeve van ons een deel van de verwerking op zich zullen nemen.
• De webshop service wordt gehost en beheerd door BHVtrainers.nl.

Beveiliging persoonsgegevens

Om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen, zijn passende technische maatregelen genomen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die verwerkt worden.

Social media

Onze website heeft een koppeling en een foto-gallerij integratie van Facebook. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Facebook: [https://www.facebook.com/privacy/explanation]

Links

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten Lifesavers. Het kan zijn dat deze externe websites ook gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn

Je gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
Jouw gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst, bewaren wij in ieder geval zolang jij onze diensten afneemt en tenminste voor een periode van 5 jaar. Na afloop van de periode van 5 jaar worden jouw persoonsgegevens zo snel mogelijk gegevens verwijderd.
De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Als jij jouw toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens van jou te verwerken, heb je altijd het recht om deze toestemming in te trekken, waarna je gegevens niet meer op basis van die toestemming verwerkt zullen worden. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan. Deze klacht kun je indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je verzoek zal binnen 4 weken in behandeling genomen worden. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek e-mailen aan info@lifesavers.nl.

Wijzigingen

We behouden het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.


Cookie policy

Deze website gebruikt GEEN analytische cookies om anonieme bezoekersstatistieken bij te houden.

Het is mogelijk om cookies (volledig) uit te schakelen voor deze website. Klik op ‘cookie instellingen’ in de ‘cookies control bar’ die je onderin ziet als je de site voor het eerst bezoekt en nog geen cookies hebt geaccepteerd of klik hier voor de instellingen.

Als alternatief kan het ook via de browser. Bekijk de hulp documentatie van uw browser of bekijk het artikel op de website van de Consumentenbond waar dit voor alle browsers wordt uitgelegd.

Ik wil mijn cookie-instellingen wijzigen

Heb je ooit, bewust of onbewust, een keuze gemaakt voor bepaalde cookies maar wil je deze keuze herzien? Dat kan, klik hier.

Mei 2018