Adres Veldmuizenpad 17 | 2623 CT Delft
Telefoon 06-51005395
Email info@lifesavers.nl

EHBO Bij Evenementen

In Nederland worden steeds meer en vooral grotere publieksevenementen georganiseerd. Daarbij wordt door de overheid, maar ook door organisatoren en bezoekers, professionele en kwalitatief goede medische hulpverlening verwacht.

Lifesavers draagt vanuit een ruime ervaring met de structuren van reguliere hulpverlenende instanties zoals de ambulancediensten, brandweer en GHOR zorg voor deze EHBO en medische hulpverlening bij evenementen. Daartoe beschikken wij voor alle inzetten over professionals met praktijkervaring! Daarnaast dragen wij zorg voor de medische materialen en houden wij nauw contact met de organisator en eventuele GHOR om alles soepel en geordend te laten verlopen. Lifesavers zal in opdracht van de organisator een medisch inzetplan opstellen als onderdeel van het veiligheidsplan ten behoeve van de vergunningverlening van het evenement. Een evenement met Lifesavers is een veilig evenement met goede adequate patiëntenzorg op een professioneel niveau!


Kleine evenementen
Op kleinere evenementen zet Lifesavers EHBO’ers in op Basic Life Support niveau. Zoals u van ons mag verwachten zijn dit veelal specialistische hulpverleners zoals Ambulanceverpleegkundigen, Spoed Eisende hulp verpleegkundigen en Intensive Care verpleegkundigen met ruime praktijkervaring en altijd op de hoogte van de meest recente behandelprotocollen binnen hun vakgebied.

Kleinere verwondingen, hartklachten en andere gezondheidsklachten (diabetes, hypertensie, benauwdheid) worden ingeschat en behandeld naar behoren. Een eventuele reanimatie zal door deze EHBO’ers worden geïnitieerd volgens de geldende internationale regels (NRR en ERC). Tevens behoort een AED, naast een goed geoutilleerde EHBO tas, tot de uitrusting van het personeel van Lifesavers. Professionele EHBO’ers nodig op uw evenement? 

Brandwachten
Naast medische zorg is brandveiligheid van groot belang op een evenement en ook hierin kan Lifesavers voorzien!

Lifesavers levert brandwachten tijdens kleinere en grotere evenementen die niet alleen vooraf controleren of alle benodigde blusmaterialen voldoende aanwezig zijn, maar ook tijdens het gehele evenement controleren op brandveiligheid, nooduitgangen en vluchtroutes. Zij zullen als eersten ter plaatse een bluspoging doen in geval van brand. Tevens zullen zij een ontruiming initiëren wanneer zij dit nodig achten. Brandwachten van Lifesavers zijn altijd brandweermensen die werkzaam zijn in de dagelijkse beroepspraktijk.